TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1970 .

HỘI NGHỊ
HỘI ĐỒNG
LIÊN HIỆP
NGHỊ SĨ
Á CHÂU
KỲ 9


 
Tên bộ tem:Hội nghị Hội đồng Liên hiệp Nghị sĩ Á Châu kỳ 9
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:1
Tổng giá mặt tem (VNĐ):6 đồng
Ngày phát hành:08/12/1970
Phương pháp in:Khắc thép 3 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Nakano Company Ltd., Nhật Bản
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1970-12-08-A119-tem-vnch-hoi-nghi-hoi-dong-lien-hiep-nghi-si-a-chau-ky-9
Scott:383
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Mẫu vẽ của Văn phòng Hạ Nghị Viện

Login

Lost your password?