TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1970 .

NĂM NĂNG XUẤT
Á CHÂU 1970


 
Tên bộ tem:Năm Năng xuất Á Châu 1970
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:1
Tổng giá mặt tem (VNĐ):10 đồng
Ngày phát hành:03/10/1970
Phương pháp in:Khắc thép nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Nakano Company Ltd., Nhật Bản
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1970-10-03-A116-tem-vnch-nam-nang-suat-a-chau
Scott:379
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Hồ Văn Na

Login

Lost your password?