TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1970 .

Y PHỤC
CỔ TRUYỀN
VIỆT NAM


 
Tên bộ tem:Y phục cổ truyền Việt Nam
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):106 đồng
Ngày phát hành:13/03/1970
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Nhật Bản Đông Kinh
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1970-03-13-a-A111-tem-vnch-y-phuc-co-truyen-viet-nam
Scott:370
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):36 x 51
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Quế
1970-03-13-b-A111-tem-vnch-y-phuc-co-truyen-viet-nam
Scott:371
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):51 x 36
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Uyên
1970-03-13-c-A111-tem-vnch-y-phuc-co-truyen-viet-nam
Scott:372
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):51 x 36
Họa sĩ thiết kế:Võ Hùng Kiệt
1970-03-13-d-A111-tem-vnch-y-phuc-co-truyen-viet-nam
Scott:373
Giá mặt (VNĐ):100 đồng
Kích thước (mm):51 x 36
Họa sĩ thiết kế:Lê Minh Đức

Login

Lost your password?