TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1971 .

NGÀY QUÂN LỰC


 
Tên bộ tem:Ngày Quân lực
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):43 đồng
Ngày phát hành:19/06/1971
Phương pháp in:Khắc thép nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Nakano Company Ltd., Nhật Bản
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1971-06-19-a-A123-tem-vnch-ngay-quan-luc
Scott:394
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
1971-06-19-b-A123-tem-vnch-ngay-quan-luc
Scott:395
Giá mặt (VNĐ):40 đồng

Login

Lost your password?