TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1972 .

CỘNG ĐỒNG
PHÁT TRIỂN


 
Tên bộ tem:Cộng đồng phát triển
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):11 đồng
Ngày phát hành:04/02/1972
 
1972-02-04-a-A131-tem-vnch-cong-dong-phat-trien
Scott:413
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
1972-02-04-b-A131-tem-vnch-cong-dong-phat-trien
Scott:414
Giá mặt (VNĐ):8 đồng

Login

Lost your password?