TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1972 .

LÍNH THÚ
ĐỜI XƯA


 
Tên bộ tem:Lính thú đời xưa
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):80 đồng
Ngày phát hành:14/08/1972
 
1972-08-14-a-A137-tem-vnch-linh-thu-doi-xua
Scott:433
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
1972-08-14-b-A137-tem-vnch-linh-thu-doi-xua
Scott:434
Giá mặt (VNĐ):30 đồng
1972-08-14-c-A137-tem-vnch-linh-thu-doi-xua
Scott:435
Giá mặt (VNĐ):40 đồng

Login

Lost your password?