TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1972 .

NGÀY NÔNG DÂN
VIỆT NAM


 
Tên bộ tem:Ngày nông dân Việt Nam
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):11 đồng
Ngày phát hành:26/03/1972
 
1972-03-26-a-A132-tem-vnch-ngay-nong-dan-viet-nam
Scott:415
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
1972-03-26-b-A132-tem-vnch-ngay-nong-dan-viet-nam
Scott:416
Giá mặt (VNĐ):10 đồng

Login

Lost your password?