TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1972 .

NGƯỜI
THƯƠNG BINH


 
Tên bộ tem:Người thương binh
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):125 đồng
Ngày phát hành:01/09/1972
 
1972-09-01-a-A138-tem-vnch-nguoi-thuong-binh
Scott:436
Giá mặt (VNĐ):9 đồng
1972-09-01-b-A138-tem-vnch-nguoi-thuong-binh
Scott:437
Giá mặt (VNĐ):16 đồng
1972-09-01-c-A138-tem-vnch-nguoi-thuong-binh
Scott:438
Giá mặt (VNĐ):100 đồng

Login

Lost your password?