TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1972 .

PHÁT TRIỂN
NGƯ NGHIỆP


 
Tên bộ tem:Phát triển Ngư nghiệp
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):61 đồng
Ngày phát hành:10/01/1972
Phương pháp in:Khắc thép & ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Nakano Company Ltd., Nhật Bản
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1972-01-10-a-A129-tem-vnch-phat-trien-ngu-nghiep
Scott:408
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
1972-01-10-b-A129-tem-vnch-phat-trien-ngu-nghiep
Scott:409
Giá mặt (VNĐ):7 đồng
1972-01-10-c-A129-tem-vnch-phat-trien-ngu-nghiep
Scott:410
Giá mặt (VNĐ):50 đồng

Login

Lost your password?