TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1972 .

VUA
QUANG TRUNG


 
Tên bộ tem:Vua Quang Trung
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):26 đồng
Ngày phát hành:28/01/1972
 
1972-01-28-a-A130-tem-vnch-vua-quang-trung
Scott:411
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
1972-01-28-b-A130-tem-vnch-vua-quang-trung
Scott:412
Giá mặt (VNĐ):20 đồng

Login

Lost your password?