TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1973 .

CON TRÂU


 
Tên bộ tem:Con trâu
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):15 đồng
Ngày phát hành:20/12/1973
 
1973-12-20-a-A152-tem-vnch-con-trau
Scott:460
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
1973-12-20-b-A152-tem-vnch-con-trau
Scott:461
Giá mặt (VNĐ):10 đồng

Login

Lost your password?