TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1973 .

KỶ NIỆM 25 NĂM
THÀNH LẬP TỔ CHỨC
Y TẾ QUỐC TẾ


 
Tên bộ tem:Kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Y tế Quốc tế
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):23 đồng
Ngày phát hành:31/12/1973
 
1973-12-31-a-A154-tem-vnch-ky-niem-25-nam-thanh-lap-to-chuc-y-te-quoc-te
Scott:464
Giá mặt (VNĐ):8 đồng
1973-12-31-b-A154-tem-vnch-ky-niem-25-nam-thanh-lap-to-chuc-y-te-quoc-te
Scott:464
Giá mặt (VNĐ):8 đồng

Login

Lost your password?