TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1973 .

KỶ NIỆM 50 NĂM
INTERPOL
1923-1973


 
Tên bộ tem:Kỷ niệm 50 năm Interpol 1923-1973
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):28 đồng
Ngày phát hành:08/04/1973
 
1973-04-08-a-A148-tem-vnch-ky-niem-50-nam-interpol-canh-sat-quoc-te
Scott:451
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
1973-04-08-b-A148-tem-vnch-ky-niem-50-nam-interpol-canh-sat-quoc-te
Scott:452
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
1973-04-08-c-A148-tem-vnch-ky-niem-50-nam-interpol-canh-sat-quoc-te
Scott:453
Giá mặt (VNĐ):25 đồng

Login

Lost your password?