TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1973 .

NGÀY KHÍ TƯỢNG
THẾ GIỚI


 
Tên bộ tem:Ngày khí tượng thế giới
Số mẫu:1
Tổng giá mặt tem (VNĐ):1 đồng
Ngày phát hành:23/03/1973
 
1973-03-23-A144-tem-vnch-ngay-khi-tuong-the-gioi
Scott:447
Giá mặt (VNĐ):1 đồng

Login

Lost your password?