TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1973 .

PHÁT TRIỂN
QUỐC GIA


 
Tên bộ tem:Phát triển quốc gia
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):33 đồng
Ngày phát hành:06/11/1973
 
1973-11-06-a-A150-tem-vnch-phat-trien-quoc-gia
Scott:457
Giá mặt (VNĐ):8 đồng
1973-11-06-b-A150-tem-vnch-phat-trien-quoc-gia
Scott:458
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
1973-11-06-c-A151-tem-vnch-phat-trien-quoc-gia
Scott:459
Giá mặt (VNĐ):15 đồng

Login

Lost your password?