TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1974 .

DU LỊCH


 
Tên bộ tem:Du lịch
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):30 đồng
Ngày phát hành:12/07/1974
 
1974-07-12-A168-tem-vnch-du-lich
Scott:487
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
1974-07-12-A169-tem-vnch-du-lich-nha-trang
Scott:488
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
1974-07-12-A170-tem-vnch-du-lich-hue
Scott:489
Giá mặt (VNĐ):15 đồng

Login

Lost your password?