TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1974 .

KỶ NIỆM
HAI BÀ TRƯNG


 
Tên bộ tem:Kỷ niệm Hai bà Trưng
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):103 đồng
Ngày phát hành:27/02/1974
 
1974-02-27-a-A159-tem-vnch-ky-niem-hai-ba-trung
Scott:472
Giá mặt (VNĐ):8 đồng
1974-02-27-b-A159-tem-vnch-ky-niem-hai-ba-trung
Scott:473
Giá mặt (VNĐ):15 đồng
1974-02-27-c-A159-tem-vnch-ky-niem-hai-ba-trung
Scott:474
Giá mặt (VNĐ):80 đồng

Login

Lost your password?