TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1974 .

KỶ NIỆM
HÙNG VƯƠNG


 
Tên bộ tem:Kỷ niệm Hùng Vương
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):120 đồng
Ngày phát hành:02/04/1974
 
1974-04-02-A162-tem-vnch-ky-niem-hung-vuong
Scott:478
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
1974-04-02-A163-tem-vnch-ky-niem-hung-vuong
Scott:479
Giá mặt (VNĐ):100 đồng

Login

Lost your password?