TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1974 .

KỶ NIỆM
NGÀY CHIẾN HỮU
ĐỒNG MINH


 
Tên bộ tem:Kỷ niệm ngày Chiến Hữu Đồng Minh
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):98 đồng
Ngày phát hành:28/01/1974
 
1974-01-28-a-A156-tem-vnch-ky-niem-ngay-chieu-huu-dong-minh
Scott:468
Giá mặt (VNĐ):8 đồng
1974-01-28-b-A156-tem-vnch-ky-niem-ngay-chieu-huu-dong-minh
Scott:469
Giá mặt (VNĐ):15 đồng
1974-01-28-c-A157-tem-vnch-ky-niem-ngay-chieu-huu-dong-minh
Scott:470
Giá mặt (VNĐ):15 đồng
1974-01-28-d-A158-tem-vnch-ky-niem-ngay-chieu-huu-dong-minh
Scott:471
Giá mặt (VNĐ):60 đồng

Login

Lost your password?