TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1974 .

NGÀY NÔNG DÂN


 
Tên bộ tem:Ngày nông dân
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):100 đồng
Ngày phát hành:26/03/1974
 
1974-03-26-A147-tem-vnch-ngay-nong-dan-viet-nam
Scott:475
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
1974-03-26-A160-tem-vnch-ngay-nong-dan-viet-nam
Scott:476
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
1974-03-26-A161-tem-vnch-ngay-nong-dan-viet-nam
Scott:477
Giá mặt (VNĐ):70 đồng

Login

Lost your password?