TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1974 .

NGÀY QUỐC TẾ
VIỆN TRỢ


 
Tên bộ tem:Ngày quốc tế viện trợ
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):90 đồng
Ngày phát hành:22/06/1974
 
1974-06-22-A165-tem-vnch-ngay-quoc-te-vien-tro
Scott:484
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
1974-06-22-A166-tem-vnch-ngay-quoc-te-vien-tro
Scott:485
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
1974-06-22-A167-tem-vnch-ngay-quoc-te-vien-tro
Scott:486
Giá mặt (VNĐ):60 đồng

Login

Lost your password?