TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1974 .

THƯ VIỆN
QUỐC GIA


 
Tên bộ tem:Thư viện Quốc gia
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):25 đồng
Ngày phát hành:14/04/1974
 
1974-04-14-a-A164-tem-vnch-thu-vien-quoc-gia
Scott:480
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
1974-04-14-b-A164-tem-vnch-thu-vien-quoc-gia
Scott:481
Giá mặt (VNĐ):15 đồng

Login

Lost your password?