TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1975 .

HÁT BỘ


 
Tên bộ tem:Hát bộ
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):165 đồng
Ngày phát hành:23/02/1975
 
1975-02-23-A182-tem-vnch-hat-boi-san-hau
Scott:509
Giá mặt (VNĐ):25 đồng
1975-02-23-A183-tem-vnch-hat-boi-tam-ha-nam-duong
Scott:510
Giá mặt (VNĐ):40 đồng
1975-02-23-A184-tem-vnch-hat-boi-luu-kim-dinh-giai-gia-tho-chau
Scott:511
Giá mặt (VNĐ):100 đồng

Login

Lost your password?