TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1975 .

HỘI NGHỊ
QUỐC TẾ NHI ĐỒNG

PHÁT TRIỂN QUỐC GIA
ICCND


 
Tên bộ tem:Hội nghị quốc tế nhi đồng và phát triển quốc gia ICCND
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):90 đồng
Ngày phát hành:14/01/1975
 
1975-01-14-A177-tem-vnch-hoi-nghi-quoc-te-nhi-dong-va-phat-trien-quoc-gia-iccnd
Scott:504
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
1975-01-14-A178-tem-vnch-hoi-nghi-quoc-te-nhi-dong-va-phat-trien-quoc-gia-iccnd
Scott:505
Giá mặt (VNĐ):70 đồng

Login

Lost your password?