CÔNG VIÊN TƯỢNG ĐÀI
TRẦN HƯNG ĐẠO
VŨNG TÀU - 1971 .
 

VN - Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo(*) ở Vũng Tàu được thiết kế do họa sĩ Thái Văn Ngôn thực hiện năm 1970. Cao 10m, sơn màu đồng đen và được đắp y như tượng tại bến Bạch Đằng Sài Gòn.

(*) Trần Hưng Đạo (1228 - 1300), tên thật là Trần Quốc Tuấn, còn được gọi là Hưng Đạo Vương hay Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương là một nhà chính trị, tư lệnh tối cao của Việt Nam thời nhà Trần.


EN - The holly Trần Hưng Đạo(*) statue in Vũng Tàu was designed by Thái Văn Ngôn in 1970. With 10m high, it was black-copper painted and wearing uniform like what we see from a statue at Bạch Đằng Wharf in Sài Gòn.

(*) Trần Hưng Đạo (1228 - 1300 ), whose real name is Trần Quốc Tuấn, also known as Hưng Đạo Vương or Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương is a politician, supreme commander of Việt Nam during the Trần Dynasty.


 
TƯỢNG ĐÀI TRẦN HƯNG ĐẠO
icon-clock-3
1971
icon-pin
Vũng Tàu
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?