THÍCH CA PHẬT ĐÀI
PLATFORM OF SHAKYAMUNI BUDDHA
VŨNG TÀU - 1965 .
 

VN - Chùa thuộc hệ phái Nam tông. Vào giữa thập niên 40, Đại đức Narada Maha Thera cùng ông Lê Quang Vinh, Đốc phủ sứ hồi hưu, viếng núi Lớn. Đại đức cho rằng đây là nơi thích nghi để lập một ngôi chùa. Đến năm 1957, ông Lê Quang Vinh xuất gia và lên đây xây chùa Thiền Lâm để tu hành. Năm 1961, chùa được trùng tu và Giáo hội Phật giáo Nguyên thủy đã cho xây dựng Thích Ca Phật đài tại đây. Lễ khánh thành tổ chức ngày 9 và 10-3-1963.


EN - Thiền Lâm Temple belongs to Theravada sect. In the middle of 1940s, Reverend Narada Maha Thera together with retired district officer Lê Quang Vinh visited Núi Lớn (Big Mountain) and the Reverend considered this was the right place to build a Buddhist temple. Up to 1957, Mr. Lê Quang Vinh decided renunciation to enter the religious life and came there to build Thiền Lâm temple for practice. In 1961, the temple was restored and the Theravada Buddhist Association had the Sakyamuni Buddha Shrine built there. The inauguration celebration was formally held on 09 and 10-3-1963.


 
THÍCH CA PHẬT ĐÀI
icon-clock-3
1965
icon-pin
Vũng Tàu
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?