THÍCH CA PHẬT ĐÀI
PLATFORM OF SHAKYAMUNI BUDDHA
VŨNG TÀU - 1965 .
 

VN - Nằm trên triền Đông Bắc của núi Lớn, Vũng Tàu, ba phía là biển. Nét độc đáo của Thích Ca Phật Đài là một quần thể kiến trúc điêu khắc dựa theo tích nhà Phật. Thích Ca Phật Đài được khởi công từ tháng 7-1961, sau hơn một năm thì việc xây dựng hoàn thành.

EN - Sakyamuni Buddha Altar is located on the Northeast slopes the Big Mountain, three sides by the sea. The unique feature of Shakyamuni Buddha Altar is an architectural complex of sculptures associated with the life of Buddha. Shakyamuni Buddha Altar was started from May 7-1961, after more than a year, the construction was completed.


THÍCH CA PHẬT ĐÀI
icon-clock-3
1965
icon-pin
Vũng Tàu
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?