CẢNH HỒ
THƠ MỘNG
ROMANTIC
LAKE SIGHT
ĐÀ LẠT - 1956 .
 

VN - Từ năm 1900, kỹ sư Rousselle đã có ý nghĩ tạo lập một hồ nước. Sau này, Hồ Lớn (Grand Lac) đã được thành hình một phần vào năm 1919 khi đắp xong đập thứ nhất. Hồ được mở rộng vào năm 1923 sau khi đắp đập thứ hai. Đến tháng 3-1932, bão lớn đã phá hủy hai đập trên. Từ năm 1934 đến 1935, kỹ sư Trần Ðăng Khoa cho xây một đập lớn bằng đá gọi là cầu Ông Ðạo phía dưới hai đập trước kia và đã tạo thành hồ Xuân Hương như ngày nay.


EN - In 1900, Engineer Rousselle had the idea of forming a lake. Later, the Great Lake was partly formed after the building of the first dam in 1919. Then in 1923 the lake was enlarged after the building of the second dam. In March 1932, a strong storm knocked down the two dams. From 1934 to 1935, Engineer Trần Ðăng Khoa built a big dam of stone called Ông Ðạo Bridge below the two old dams and made up Xuân Hương Lake.


 
CẢNH HỒ THƠ MỘNG
icon-clock-3
1956
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?