parallax background
 

NINH THUẬN


Ninh Thuận là một tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Tỉnh lỵ của Ninh Thuận là thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, nằm cách Sài Gòn 340 km về phía Nam, cách Nha Trang chừng 100 km theo đường Quốc lộ 1A và cách Đà Lạt 110 km theo đường Quốc lộ 27.

 
June 2, 2019
Ninh Thuận xưa - Sông Dinh và cầu Đạo Long - Dinh river and Đạo Long bridge - Ninh Thuận - 1960

Sông Dinh và cầu Đạo Long, Ninh Thuận, 1960

Sông Dinh và cầu Đạo Long – Dinh river and Đạo Long bridge – Ninh Thuận – 1960 VN – Trên đoạn Quốc lộ 1 chạy […]
June 2, 2019
Ninh Thuận xưa - Sông Dinh và cầu Đạo Long - Dinh river and Đạo Long bridge - Ninh Thuận - 1960

Sông Dinh và cầu Đạo Long, Ninh Thuận, 1960

Sông Dinh và cầu Đạo Long – Dinh river and Đạo Long bridge – Ninh Thuận – 1960 VN – Trên đoạn Quốc lộ 1 chạy […]
June 2, 2019
Ninh Thuận xưa - Sông Dinh và cầu Đạo Long - Dinh river and Đạo Long bridge - Ninh Thuận - 1960

Sông Dinh và cầu Đạo Long, Ninh Thuận, 1960

Ninh Thuận xưa – Sông Dinh và cầu Đạo Long – Dinh river and Đạo Long bridge – 1960 VN – Cầu Đạo Long xưa gồm […]
June 2, 2019
Ninh Thuận xưa - Tháp Po Klong Garai - Po Klong Garai Temple Towers - Ninh Thuận - 1967

Tháp Po Klong Garai, Ninh Thuận, 1967

Tháp Po Klong Garai – Po Klong Garai Temple Towers – Ninh Thuận – 1967 VN – Đại diện cho phong cách muộn (đầu thế kỷ […]
June 2, 2019
Ninh Thuận xưa - Xe lửa qua cầu Mống - Ninh Thuận - 1959

Cầu Mống, Ninh Thuận, 1959

Cầu Mống – Ninh Thuận – 1959 VN – Cầu Mống ngày xưa được xây dựng bằng sắt, vừa sử dụng cho xe lửa, vừa có […]
June 2, 2019
Ninh Thuận xưa - Tháp Chàm - Ninh Thuận - 1980

Tháp Chàm, Ninh Thuận, 1980

Tháp Chàm – Ninh Thuận – 1980 VN – Cảnh đường phố ở Bảo An, Tháp Chàm, Ninh Thuận.
June 2, 2019
Ninh Thuận xưa - Nhà thờ Phước An - Ninh Thuận - 1968

Nhà thờ Phước An, Ninh Thuận, 1968

Nhà thờ Phước An – Ninh Thuận – 1968 VN – Nhà thờ Phước An ở Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận. Năm 1944, sư huynh […]
June 1, 2019
Ninh Thuận xưa - Tháp Po Klong Garai - Po Klong Garai Temple Towers - Ninh Thuận - 1962

Tháp Po Klong Garai, Ninh Thuận, 1962

Tháp Po Klong Garai – Po Klong Garai Temple Towers – Ninh Thuận – 1962 VN – Tháp được xây vào thế kỷ 13 bởi vua […]
June 1, 2019
Ninh Thuận xưa - Xe lửa qua cầu Mống - Ninh Thuận - 1959

Xe lửa qua cầu Mống, Ninh Thuận, 1959

Xe lửa qua cầu Mống – Ninh Thuận – 1959 VN – Cầu Mống ngày xưa được xây dựng bằng sắt, vừa sử dụng cho xe […]