parallax background
 

PHAN THIẾT


Phan Thiết là tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa... của tỉnh Bình Thuận. Phan Thiết nằm trên quốc lộ 1A, trung tâm hành chính Thành phố Phan Thiết cách Sài Gòn chừng 183 km về hướng Đông Bắc. Phan Thiết là đô thị Duyên Hải Cực Nam Trung Bộ, thuộc khu vực Nam Trung Bộ.

 
May 31, 2019
Phan Thiết xưa - Đồi cát Mũi Né - Mũi Né Sand Dunes - Phan Thiết - 1962

Đồi cát Mũi Né, 1962

Đồi cát Mũi Né – Mũi Né Sand Dunes – Phan Thiết – 1962 VN – Có những đỉnh núi cát bất ngờ được hình thành […]
May 31, 2019
Phan Thiết xưa - Đường phố xưa ở Phan Thiết - 1959

Đường phố xưa ở Phan Thiết, 1959

Đường phố xưa ở Phan Thiết – 1959 VN – Từ đầu thế kỷ 19, Phan Thiết đã bắt đầu là nơi thị tứ sầm uất, […]
May 31, 2019
Phan Thiết xưa - Quan Bridge across Cà Ty River - Cầu Quan bắc qua sông Cà Ty - 1959

Cầu Quan bắc qua sông Cà Ty, Phan Thiết, 1959

Cầu Quan bắc qua sông Cà Ty – Quan Bridge across Cà Ty River – Phan Thiết – 1959 VN – Ngày trước, con đường Cái […]
May 31, 2019
Phan Thiết xưa - Cảng cá Phan Thiết - 1962

Cảng cá Phan Thiết, 1962

Cảng cá Phan Thiết – 1962
May 31, 2019
Phan Thiết xưa - Mũi Né Sand Dunes - Đồi cát Mũi Né - 1962

Đồi cát Mũi Né, 1962

Đồi cát Mũi Né – Mũi Né Sand Dunes – Phan Thiết – 1962 VN – Đồi Cát Mũi Né trải dài nhiều cây số và […]