Khi nói tới Sài Gòn, hầu hết mọi người đều nhắc tới chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện, bùng binh Nguyễn Huệ... nó đã là những công trình tiêu biểu, cảnh quan trong “vùng ký ức” của người dân Sài Gòn rồi.

February 28, 2022

Dinh Độc Lập, Sài Gòn, 1957

Dinh Độc Lập – Independence Palace – Sài Gòn – 1957 VN – Ngày 23-2-1868, Thống đốc Nam kỳ de La Grandière đã làm lễ đặt […]

SÀI GÒN

February 5, 2022
Sài Gòn xưa - Lê Lợi Boulevard And Eden Center - Đại lộ Lê Lợi và Khu tứ giác Eden - Sài Gòn - 1962
Đại lộ Lê Lợi và Khu tứ giác Eden, Sài Gòn, 1962
January 31, 2022
Sài Gòn xưa - Sài Gòn streets - Đường phố Sài Gòn - 1968
Đường phố Sài Gòn xưa, 1968
February 17, 2022
Sài Gòn xưa - Saigon Notre-Dame Cathedral Basilica - Nhà thờ Đức Bà - Sài Gòn - 1957
Nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn, 1957
February 23, 2022
Sài Gòn xưa - The Town Hall - Tòa Đô Chính - Sài Gòn - 1959
Tòa Đô Chính, Sài Gòn, 1959
January 14, 2022
Sài Gòn xưa - Sài Gòn Port - Cảng Sài Gòn - 1957
Cảng Sài Gòn xưa, 1957
February 14, 2022
Sài Gòn xưa - King Hùng Temple - Đền Hùng Vương - Sài Gòn - 1957
Đền Hùng Vương, Sài Gòn, 1957
February 1, 2022
Sài Gòn xưa - Lê Thánh Tôn Street - Đường Lê Thánh Tôn - Sài Gòn - 1960
Đường Lê Thánh Tôn, Sài Gòn, 1960
February 7, 2022
Sài Gòn xưa - Tự Do Street (Đồng Khởi street now) - Đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay) - Sài Gòn - 1962
Đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay), Sài Gòn xưa, 1962
February 6, 2022
Sài Gòn xưa - Tự Do Street (Đồng Khởi street now) - Đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay) - Sài Gòn - 1964
Đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay), Sài Gòn xưa, 1964
February 16, 2022
Sài Gòn xưa - Trưng Nữ Vương Street and Tân Định Church - Đường Trưng Nữ Vương và nhà thờ Tân Định - Sài Gòn - 1957
Đường Trưng Nữ Vương và nhà thờ Tân Định, Sài Gòn, 1957
February 9, 2022
Sài Gòn xưa - General Lê Văn Duyệt mausoleum - Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt - Sài Gòn - 1968
Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, Sài Gòn, 1968
February 10, 2022
Sài Gòn xưa - The National Museum - Viện Bảo tàng - Sài Gòn - 1957
Viện Bảo tàng, Sài Gòn xưa, 1957
February 12, 2022
Sài Gòn xưa - The National Museum - Viện Bảo tàng - Sài Gòn - 1961
Viện Bảo tàng, Sài Gòn, 1961
January 2, 2022
Sài Gòn xưa - Tennis tournament at Saigon Sports Club - Thi đấu quần vợt trong Câu lạc bộ Thể thao Sài Gòn - 1960s
Thi đấu quần vợt trong Câu lạc bộ Thể thao Sài Gòn, 1960s
February 6, 2022
Sài Gòn xưa - Lê Lợi Boulevard - Đại lộ Lê Lợi - Sài Gòn - 1959
Đại lộ Lê Lợi, Sài Gòn, 1959

Login

Lost your password?