Khi nói tới Sài Gòn, hầu hết mọi người đều nhắc tới chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện, bùng binh Nguyễn Huệ... nó đã là những công trình tiêu biểu, cảnh quan trong “vùng ký ức” của người dân Sài Gòn rồi.

February 28, 2022

Dinh Độc Lập, Sài Gòn, 1957

Dinh Độc Lập – Independence Palace – Sài Gòn – 1957 VN – Ngày 23-2-1868, Thống đốc Nam kỳ de La Grandière đã làm lễ đặt […]

SÀI GÒN

February 13, 2022
Sài Gòn xưa - The National Museum and King Hùng Temple - Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương - Sài Gòn - 1959
Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương, Sài Gòn, 1959
November 30, 2021
Sài Gòn xưa - International Table Tennis Tournament - Thi đấu Bóng bàn Quốc tế - Sài Gòn - 1960s
Thi đấu Bóng bàn Quốc tế, Sài Gòn, 1960s
February 4, 2022
Sài Gòn xưa - Bến Thành market ,Diên Hồng square and Công Quản bus station - Chợ Bến Thành, Công trường Diên Hồng và bến xe buýt Công Quản - Sài Gòn - 1957
Chợ Bến Thành, Công trường Diên Hồng và bến xe buýt Công Quản, Sài Gòn xưa, 1957
January 18, 2022
Sài Gòn xưa - Bạch Đằng Pier - Bến Bạch Đằng - Sài Gòn - 1959
Bến Bạch Đằng, Sài Gòn, 1959
February 3, 2022
Sài Gòn xưa - Mống Bridge - Cầu Mống - Sài Gòn - 1959
Cầu Mống, Sài Gòn, 1959
February 13, 2022
Sài Gòn xưa - King Hùng Temple - Đền Hùng Vương - Sài Gòn - 1962
Đền Hùng Vương, Sài Gòn, 1962
February 12, 2022
Sài Gòn xưa - The National Museum and King Hùng Temple - Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương - Sài Gòn - 1957
Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương, Sài Gòn, 1957
February 19, 2022
Sài Gòn xưa - The construction of Caravelle Hotel - Khách sạn Caravelle đang xây dựng - Sài Gòn - 1959
Khách sạn Caravelle đang xây dựng, Sài Gòn Xưa, 1959
February 15, 2022
Sài Gòn xưa - Huyện Sỹ church - Nhà thờ Huyện Sỹ - Sài Gòn - 1958
Nhà thờ Huyện Sỹ, Sài Gòn, 1958
January 27, 2022
Sài Gòn xưa - Turtle Lake - Hồ Con Rùa - Sài Gòn - 1969
Hồ Con Rùa, Sài Gòn, 1969
February 22, 2022
Sài Gòn xưa - The Town Hall - Tòa Đô Chính - Sài Gòn - 1961
Tòa Đô Chính, Sài Gòn, 1961
February 17, 2022
Sài Gòn xưa - Saigon Notre-Dame Cathedral Basilica - Nhà thờ Đức Bà - Sài Gòn - 1957
Nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn, 1957
February 22, 2022
Sài Gòn xưa - National Committee Hall and Lam Sơn Square - Trụ sở Quốc hội và Công trường Lam Sơn - Sài Gòn - 1968
Trụ sở Quốc hội và Công trường Lam Sơn, Sài Gòn, 1968
February 9, 2022
Sài Gòn xưa - General Lê Văn Duyệt mausoleum - Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt - Sài Gòn - 1968
Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, Sài Gòn, 1968
January 16, 2022
Sài Gòn xưa - Bạch Đằng Pier - Bến Bạch Đằng - Sài Gòn - 1959
Bến Bạch Đằng, Sài Gòn, 1959

Login

Lost your password?