RỪNG THÔNG
PINE FORESTS
ĐÀ LẠT - 1962 .
 

VN - Khí hậu quanh năm ôn hoà, mát mẻ, thành phố Đà Lạt được bao bọc và xen lẫn giữa ngàn thông trùng điệp.


EN - Thanks to the surrounding of a lot of pine trees, Đà Lạt has mild weather all year round.


 

Login

Lost your password?