SƯƠNG MỜ
GIĂNG MẶT HỒ
FOG ON LAKE
ĐÀ LẠT - 1978 .
 

VN - Đà Lạt có rất nhiều những tên gọi, như "Thành phố ngàn hoa", "Thành phố mộng mơ", "Thành phố ngàn thông" hay "Thành phố sương mù". Có thể nói sương mù như là "đặc sản" của thành phố xinh đẹp này.


EN - Đà Lạt had many names: The City of Thousand Flowers, Dream City, The City of Thousand Pine Trees, Foggy City. Fog seems to be a "specialty" of Đà Lạt.


 
SƯƠNG MỜ GIĂNG MẶT HỒ
icon-clock-3
1978
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?