THUNG LŨNG
TÌNH YÊU
VALLEY OF LOVE
ĐÀ LẠT - 1972 .
 

VN - Hình ảnh của thành phố Đà Lạt được gắn liền với khí hậu mát mẻ, với sương mù, với các quả đồi và rừng thông nhấp nhô trải dài đến tận chân trời, với hình ảnh phẳng lặng của mặt nước hồ và các thắng cảnh nổi tiếng…


EN - The image of Đà Lạt has always been related to cool climate in early foggy morning and undulated hills and pine woods as far as the eyes could see as well as the peaceful atmosphere on the flat surface of the lake and numerous places of interest...


 
THUNG LŨNG TÌNH YÊU
icon-clock-3
1972
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?