VIỆN ĐẠI HỌC
ĐÀ LẠT
UNIVERSITY OF
DALAT
1968 .
 

VN - Viện Đại học Đà Lạt được thành lập với nhiều hạng mục kiến trúc nhằm đáp ứng quy mô đào tạo của viện, tới hơn 40 ngôi nhà lớn nhỏ với những tên gọi khác nhau. Trong đó, đáng chú ý nhất là khu giảng đường Spellman, nguyện đường Năng Tĩnh, thư viện và các khu nhà Ðôn Hóa, Minh Thành, Hòa Lạc, Tri Nhất, Hội Hữu, Thụ Nhân, Thượng Chí... với hàm ý giáo dục dẫn ý từ Tứ thư, Ngũ kinh của Nho học cổ điển. Viện Ðại Học là một quần thể kiến trúc đẹp nằm giữa những rừng thông thơ mộng.
Hiện tại, tòa nhà trong hình đã không còn nữa.


EN - It was established by various styles of architecture to meet the curriculum of the university. 40 houses with different names. Among them the most remarkable were Spellman Hall, Năng Tĩnh Monastery, Library and some others: Temperate thoughts, Clear Spirit, Gentle, Knowledge, Union, Human, Willpower houses..., which were all extracted from Chinese books to educate men. The University of Đà Lạt was a beautiful complex of buildings situated in pine woods.
Now the building in the picture doesn't exist any more.


 
VIỆN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
icon-clock-3
1968
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?