parallax background
 

HUẾ


Huế là đô thị cấp quốc gia của Việt Nam và từng là kinh đô của Việt Nam thời phong kiến dưới triều nhà Nguyễn (1802 - 1945). Những địa danh nổi bật là sông Hương và những di sản để lại của triều đại phong kiến.

Trước năm 1945, Kinh đô triều Nguyễn là một hệ thống kiến trúc cung đình bao gồm khoảng 1.000 công trình. Chúng được xây dựng trong nhiều thời vua khác nhau, nhưng chủ yếu là dưới thời Gia Long (1802-1819) và Minh Mạng (1820-1840).

Trải qua sức tàn phá của thời gian, sự tác động của khí hậu khắc nghiệt hằng năm và trải qua hai cuộc chiến tranh, số lượng công trình kiến trúc của Quần thể Di tích Huế tất nhiên không còn nguyên vẹn.

 
June 7, 2019
Huế xưa - Tháp Phước Duyên chùa Thiên Mụ - Huế - 1961

Tháp Phước Duyên chùa Thiên Mụ, Huế, 1961

Tháp Phước Duyên chùa Thiên Mụ – Huế – 1961 VN – Năm 1601, chúa Nguyễn Hoàng đã cho xây dựng chùa. Sau đó chùa được […]
June 7, 2019
Huế xưa - Cửa Ngọ Môn - Ngọ Môn Gate - Huế - 1961

Cửa Ngọ Môn, Huế, 1961

Cửa Ngọ Môn – Ngọ Môn Gate – Huế – 1961 VN – Ngọ Môn là cổng chính của Hoàng Thành. Ngọ Môn bắt đầu xây […]
June 7, 2019
Huế xưa - Cửa Ngọ Môn - Ngọ Môn Gate - Huế - 1957

Cửa Ngọ Môn, Huế, 1957

Cửa Ngọ Môn – Ngọ Môn Gate – Huế – 1957 VN – Ngọ Môn có thể chia làm chia hệ thống, nền đài ở dưới […]
June 7, 2019
Huế xưa - Cửu Đỉnh - Nine Dynastic Urns - Huế - 1957

Cửu Đỉnh, Huế, 1957

Cửu Đỉnh – Nine Dynastic Urns – Huế – 1957 VN – Cửu Đỉnh được đúc dưới thời vua Minh Mạng, từ năm 1835-1837. Trên mỗi […]
June 7, 2019
Huế xưa - Cầu Trường Tiền - Trường Tiền Bridge - Huế - 1961

Cầu Trường Tiền, Huế, 1961

Cầu Trường Tiền – Trường Tiền Bridge – Huế – 1961 VN – Cầu Trường Tiền, hay cầu Tràng Tiền là chiếc cầu dài 402,60m, rộng […]
June 7, 2019
Huế xưa - Lăng Minh Mạng - Tomb of Minh Mạng - Huế - 1961

Lăng Minh Mạng, Huế, 1961

Lăng Minh Mạng – Tomb of Minh Mạng – Huế – 1961 VN – Khởi công xây dựng vào năm 1840. Năm 1843, tức gần 3 […]
June 7, 2019
Huế xưa - Lăng Khải Định - Tomb of Khải Định - Huế - 1961

Lăng Khải Định, Huế, 1961

Lăng Khải Định – Tomb of Khải Định – Huế – 1961 VN – Đây là lăng cuối cùng của dòng vua nhà Nguyễn. Được khởi […]
June 7, 2019
Huế xưa - Bi Đình ở Lăng Khải Định - Huế - 1961

Bi Đình ở Lăng Khải Định, Huế, 1961

Bi Đình ở Lăng Khải Định – Huế – 1961 VN – Bi Đình có hình bát giác xây bằng bê tông cốt thép. Bên trong […]