BIỂN NHA TRANG
NHA TRANG BEACH
1965 .
 

VN - Nói tới Nha Trang, mọi người đều nghĩ tới miền Thùy Dương Cát Trắng, các danh lam thắng cảnh, hay di tích lịch sử. Trải qua bao thăng trầm, Nha Trang vẫn hiền hòa với tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng hàng dương liễu êm nhẹ...


EN - When speaking about Nha Trang, everyone will firstly think about its white sandy beaches, a place of atttraction and a historical place. For years, Nha Trang has been gentle with the sound of waves and the whispering of poplars.


 
BIỂN NHA TRANG
icon-clock-3
1965
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?