ĐI HỌC
WAY TO SCHOOL
NHA TRANG - 1962 .
 

VN - Đường làng ngày xưa là con đường đất kéo dài, bên cạnh những rặng dừa xanh mướt tỏa bóng mát những trưa hè.


EN - Formerly, all roads in the villages were long soil roads in the cool shade of coconut trees.


Login

Lost your password?