QUANG CẢNH LÚC THUYỀN VỀ
NHA TRANG - 1955 .
 

Nếu nói bến cá lớn nhất Nha Trang trong nhiều năm trước đây thì phải nói tới chợ cá Xóm Bóng (cảng Cù Lao) nằm ở tả ngạn sông Cái, gần cửa sông ra biển. Đây là nơi tập trung lượng lớn hải sản đánh bắt từ các nguồn, sau đó tiêu thụ cả trong và ngoài tỉnh. Năm 1999, các hộ ngư dân Xóm Bóng được di dời, đồng thời cảng cá Xóm Bóng này cũng đã được dẹp bỏ.


 
QUANG CẢNH LÚC THUYỀN VỀ
icon-clock-3
1955
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?