parallax background

Tháp Bà Po Nagar và cầu Xóm Bóng, Nha Trang, 1957