THÁP BÀ PO NAGAR
VÀ CẦU XÓM BÓNG
PO NAGAR TEMPLE
AND THE BRIDGE
OF BÓNG VILLAGE
NHA TRANG - 1957 .
 

VN - Tháp Bà Po Nagar tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ. Từ trên đồi nhìn xuống là vùng cửa sông Cái có cảnh quang rất đẹp.


EN - Po Nagar Temple was located on a small hill. The view from the top of it was Cái River source and the beach.


 
THÁP BÀ PO NAGAR VÀ CẦU XÓM BÓNG
icon-clock-3
1957
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?