TRƯỜNG NỮ
TRUNG HỌC
NHA TRANG
1965 .
 

Năm 1952, trường Võ Tánh được xây và dành cho cả học sinh nam lẫn học sinh nữ. Về sau, do số học sinh nữ ngày càng tăng nên Bộ Giáo dục tách số nữ sinh ra và cho thành lập Trường Nữ Trung Học Nha Trang.


Ban đầu trường được xây ở Chụt, gồm 15 phòng học, nhưng vì xa thành phố nên trường được cấp khu đất thuộc dãy nhà xe lợp tôn của trại lính Bảo An đường Lê Văn Duyệt (đường Nguyễn Thiện Thuật ngày nay) và sửa chữa chia thành 12 phòng học, 1 văn phòng hiệu trưởng, 1 văn phòng tổng giám thị.


Niên khóa đầu tiên là năm 1961-1962 có 810 nữ sinh.


Đến cuối 1963, trường lại được cấp một khu đất rộng bỏ trống trên 12.000 mét vuông ở đường Lê Thánh Tôn, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương để xây Trường Nữ Trung Học Nha Trang (mới) gồm 3 dãy lầu 2 tầng, mỗi tầng có 5 phòng học, nối nhau bằng một nhà chơi. Niên khóa 1964-1965 có 22 lớp (thêm 1 lớp Đệ Tứ), 1.158 học sinh, 30 giáo sư, có 1 giám thị.


Năm 1973, trường được đổi tên thành Nữ Trung Học Huyền Trân.


Sau 1975 trường được mang tên Trường Phổ thông cấp II Lộc Thọ.


Từ năm 1976 – 1978, trường mang tên Trường Phổ thông cấp 1,2 Lộc Thọ số 1.


Niên học 1978-1979 cho đến nay, trường được mang tên là Trường PTCS Thái Nguyên.


 
TRƯỜNG NỮ TRUNG HỌC NHA TRANG
icon-clock-3
1965
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?