VIỆN PASTEUR
NHA TRANG
NHA TRANG PASTEUR INSTITUTE
1961 .
 

VN - Viện nằm trên đại lộ Duy Tân (đường Trần Phú ngày nay). Ban đầu chỉ là một phòng thí nghiệm nhỏ do bác sĩ Yersin xây năm 1895 để bào chế thuốc trừ dịch hạch và thuốc ngừa bệnh dịch trâu bò. Năm 1904, theo đề nghị của bác sĩ Yersin, chính quyền Pháp đồng ý nâng cấp hai phòng thí nghiệm tại Sài Gòn và Nha Trang thành Viện Pasteur Đông Dương, bác sĩ Yersin là viện trưởng. Viện cũng được nhiều lần nâng cấp trong các năm 1920, 1939 và 1942.


EN - The Institute was located on Duy Tân avenue (Trần Phú street now). At first, it was just a small laboratory built by Dr. Yersin in 1895 to produce plague vaccine and vaccine for cattle. In 1904, according to Dr. Yersin's suggestion, The French uthority agreed to upgrade the two laboratories in Sài Gòn and in Nha Trang joint into The Indochina Pasteur Institute. Dr. Yersin was appointed Director. This Institute was then upgraded a lot times in 1920, 1939 and 1942.


 
VIỆN PASTEUR NHA TRANG
icon-clock-3
1961
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?