parallax background

Thích Ca Phật đài, Vũng Tàu, 1965