CÂU LẠC BỘ THỂ THAO
SPORTS CLUB
ĐÀ LẠT - 1965 .
 

VN - Trong những năm 1940, đời sống văn hoá Đà Lạt phát triển nhanh chóng nhờ hệ thống trường học khá phong phú, các công trình thể thao, các cơ sở tôn giáo đều được xây dựng. Cảnh quan Đà Lạt ở khu trung tâm gần như hoàn chỉnh.


EN - In the 1940s, Đà Lạt cultural life developed rapidly due to the construction of numerous schools, sports centers and religious buildings. The view of Đà Lạt Centre seemed to be quite completely accomplished.


CÂU LẠC BỘ THỂ THAO
icon-clock-3
1965
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?