NÚI ĐỒI MỜ SƯƠNG
FOGGY HILLS AND MOUNTAINS
ĐÀ LẠT - 1957 .
 

VN - Hình ảnh của thành phố Đà Lạt được gắn liền với khí hậu mát mẻ, với sương mù, với các quả đồi và rừng thông nhấp nhô trải dài đến tận chân trời.


EN - The image of Đà Lạt is always related the idea of cool climate, the image of fog and endless hills, pine woods seen as far as the eyes can see.


 
NÚI ĐỒI MỜ SƯƠNG
icon-clock-3
1957
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?