HỒ ĐAN KIA
- SUỐI VÀNG
DANKIA -
SUỐI VÀNG LAKE
ĐÀ LẠT - 1957 .
 

VN - Đan Kia - Suối Vàng gồm có 2 hồ, hồ Đan Kia ở trên và hồ Ankroët phía dưới. Cả hai hồ này được tạo bởi 2 con đập ngăn dòng chảy của sông Đạ Đờng phát nguyên từ núi Lang Bian.


EN - There is Dankia - Suối Vàng lake with two lakes, Dankia lake is upside and Ankroët lake is downside. All lakes was firmed by two dams to block the water of Đạ Đờng river originated on LangBian mountain.


 
HỒ ĐAN KIA - SUỐI VÀNG
icon-clock-3
1957
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?