HỒ THAN THỞ
LAKE OF SIGHS
ĐÀ LẠT - 1959 .
 

VN - Theo sáng kiến của người Pháp, hồ Than Thở ở đầu nguồn, vừa cung cấp nước uống vừa là hồ cảnh đã cùng các đồi thông chung quanh tạo thành bức tranh hữu tình và nổi tiếng…


EN - According to French opinion, Lake of Sigh was at the source so it could supply water to people and at the same time it could be a lyrical place of interest with pine trees surrounded.


HỒ THAN THỞ
icon-clock-3
1959
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?