RỪNG THÔNG
PINE FORESTS
ĐÀ LẠT - 1973 .
 

VN - Lâm Ðồng hiện nay đang nằm trong số các tỉnh còn nhiều rừng nhất cả nước. Rừng Lâm Ðồng thuộc loại rừng giàu, có trữ lượng gỗ lớn và số lượng loài rất đa dạng. Tuy nhiên, do sự khai thác lâu đời, không hợp lý, rừng Lâm Ðồng đã bị thu hẹp và suy giảm đáng kể so với những thời kỳ trước đây.


EN - Lâm Đồng is one of the provinces that has the most forests in Việt Nam. Lâm Đồng forests are the richest forests, with a great amount of various species of wood. Therefore, the style of exploitation is still out of date and unreasonable so Lâm Đồng forests have been narrowed and decreased considerably up to now.


 

Login

Lost your password?