RỪNG THÔNG
PINE FORESTS
ĐÀ LẠT - 1973 .
 

VN - Với ưu thế về độ cao và quần thể thực vật rừng, đặc biệt là rừng thông, Đà Lạt thừa hưởng khí hậu miền núi ôn hòa, dịu mát quanh năm.


EN - Đà Lạt has got a priority about its latitude and forestry, especially pine forests so Đà Lạt inherits a cool and mild climate all the time.


Login

Lost your password?